ПОДАРЪЧНИТЕ  ИЗДАНИЯ  НА  ЕКВУС  АРТ
  
JEWELS series
Серия МАЛКО БИЖУУ

GIFTBOOKS
Серия ЗЛАТНИ КНИЖКИ

НАМАЛЕНИЯ!
SHARED series
Серия СПОДЕЛЕНО

50% НАМАЛЕНИЕ!
LITTLE BOOK series
Серия МАЛКА КНИЖКА ЗА...

Bulgarian Prose and Poetry Anthologies Series
Антологии на българска поезия и проза

Chosen by the Muses Series & Other Editions
„Избраници на музите“ и др. изданияначало